Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu - Kierownictwo jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo jednostki

Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RAWICZU

INSP. RADOSŁAW MATYSIAK

kontakt telefoniczny:  (065)  546 6201 / tel. 47 77 27201

e-mail: radosław matysiak@po.policja.gov.pl
 
 
 
Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W RAWICZU

NADKOM. MARCIN MOSIEK
 
kontakt telefoniczny:  (065)  546 6202 / tel. 47 77 26202

e-mail: marci.mosiek@po.policja.gov.pl

 

Uwaga.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia  o zdarzeniach.

Zalecamy, w miarę możliwości, zgłaszanie spraw  telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nadsyłanie korespondencji pocztą  bądź pozostawianie przygotowanych pism na dyżurce komendy.

W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi proszę o  nadsyłanie informacji na adres mailowy beata.szefer@po.policja.gov.pl lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod numerem 47 772 72 00

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2020
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry