Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2008 - 2012 roku w KPP w Rawiczu

  

   

 

Lp

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

1

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

28.05.2008 r.

Kontrola przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

2

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

28.05.2008 r.

Kontrola problemowa pracy pełnomocnika i kierownika kancelarii tajnej i administratora lokalnego w zakresie:

- prowadzenia postępowań sprawdzających,

- fizycznej ochrony informacji niejawnych,

- obiegu informacji niejawnych,

- prowadzenia archiwum,

- funkcjonowania ODN,

- ochrony danych osobowych.

3

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

10.09.2009 r.

"Kontrola z zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań szkodowych ujętych e Decyzji nr 130/05 w KWP w Poznaniu.

4

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

4.05.2010 r.

Kontrola problemowa „Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym”.

5

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

8.02.2011 r.

Kontrola dotycząca zatrudnienia pracowników cywilnych na różnych stanowiskach.

6

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

5.05.2011 r.

Kontrola bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych.

7

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

10.05.2011 r.

Kontrola problemowa „Sposób zabezpieczania mienia i dokumentowani czynności zmierzających do ujawnienia składników majątkowych sprawców przestępstw.

8

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA

13.10.2011 r.

Kontrola sanitarna pomieszczeń KPP w Rawiczu w zakresie higieny pracy oraz środowiska.

9

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

26.06.2012 r.

Kontrola planowa w trybie zwykłym „nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby przy realizacji badań profilaktycznych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

10

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

26.09.2012 r.

Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 i 2012 roku

11

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

13.11.2012 r.

Kontrola broni dotycząca zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencji broni i amunicji będących na wyposażeniu instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. 

Metryczka

Data publikacji : 08.01.2010
Data modyfikacji : 08.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jarczewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry