Realizowane programy - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Strona znajduje się w archiwum.

 

Bezpieczne Miasto / wieś

Celem programu jest: ograniczenie przestępczości, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia, stworzenie bezpiecznych miast / wsi, osiedli, rejonów/. Ponadto przyczynia się do tworzenia warunków do bezpiecznego życia społeczności wiejskich. Program nie zawiera terminu końcowego. W związku z monitoringiem wizyjnym miast prowadzony jest nadzór nad postępem prac w tym zakresie. Program ten wchłania bardzo dużo pomniejszych akcji i działań cząstkowych.         

Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła”

Program „Bezpieczna Szkoła” opracowany został w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu. Adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów. Celem programu jest między innymi przedstawienie uczniom zakresu odpowiedzialności za popełniane czyny, wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, uwrażliwienie uczniów na możliwości pojawianie się zagrożeń w drodze do i ze szkoły. Zapoczątkowany podpisaniem Porozumieniaprzez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Kuratora Oświaty. Bardzo dobrze oceniany przez środowisko nauczycieli. W ramach programu prowadzone są zajęcia i prelekcje z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, przedstawiające przyczynę powstawania zjawisk patologicznych (przestępczości, demoralizacji, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji), jak również omawiane są aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich  

Metryczka

Data publikacji 15.02.2010
Data modyfikacji 08.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jarczewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry