Struktura organizacyjna KPP w Rawiczu - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

 
 

 

1.  Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji

I Zastępca Komendanta Powiatowego

 

2.  Wydział Kryminalny

Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

 

3.  Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Zespół Dyżurnych

Rewir Dzielnicowych w Rawiczu

Rewir Dzielnicowych w Bojanowie 

Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu

Jednoosobowe Stanowisko ds.  Zarządzania Kryzysowego

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

 

 4. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji  w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny

Zespół Finansów, Zaopatrzenia , Łączności i Informatyki

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

5. Jednoosobowe Stanowisko ds.  Prasowo – Informacyjnych

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 08.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jarczewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry